Ú   D   O   V   .   .   .

O  D  K  A  Z  Y

 


Česká soudobá hudba pro zobcové flétny

 seznam českých skladatelů, kteří píší či psali pro zobcové flétny


 

 e-mail: info@flauto-dolce.wz.cz

 

Při tvorbě následujících textů byly použity tyto publikace a internetové stránky:

Hunt, Edgar: The Recorder and it ´s music, Barrie & Jenkins Ltd., London 1972

Dr.Hildemarie, Peter: The Recorder its traditions and its tasks, Lichterfelde, Berlin

Smolka, Jaroslav: Hudba českého baroka, AMU, Praha 2005

Navrátil, Miloš: Charakteristika hudebního baroka, Montanex, Ostrava, 1996

Thomson, John M.: Your Book of The Recorder, Faber and Faber, London 1968

Deboise, Sandra: La Flûte à bec et l´histoire, Paris 1999

Klement, Miloslav: Škola hry na alt.zob.fl. I. a II.díl, Supraphon, Praha 1998

Rychlík, Jan: Moderní instrumentace, Panton, Praha 1968

Buchner, Alexander: Musikinstrumente, Artia

Hauwe, Walter van: Moderne Blockflötentechnik I,II,III, Schott, Mainz 1996

http://www.recorderhomepage.net

 

 

CHAT-LIDÉ

 

RADIO-RECORDER

 

FLAUTOŠKOLA

 

RECORDER HOME PAGE